Toer de Toerist met dorpelingenklassement                                        

 ( 11 x 5.8 km = 63.8 km wedstrijd)

Op zondag 25 augustus 2019 om 13 u organiseren de Wommelgemse.Sprinters VZW een wielerwedstrijd van Toer de Toerist met dorpelingenklassement.

( Wielertoeristen : geen vergunninghouders )

In deze wedstrijd zal er onder de deelnemende dorpelingen een apart klassement opgemaakt worden.  

Alle wielertoeristen van binnen en buiten Wommelgem kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

Alle deelnemers aan deze wedstrijd zullen in het klassement van "Toer de toerist" opgenomen worden.

 Toer de toerist :

Elke renner die deelneemt aan deze wedstrijd zal 5 punten krijgen voor het algemene klassement van "Toer de toerist". Na het opmaken van de rituitslag zullen de eerste 15 in de uitslag respectievelijk 15 - 14 - ... - 1 punten verdienen voor het algemene klassement! 

Deze duur van deze wedstrijd zal (11 x 5.8 km = 63.8 km).

Het inschrijvingsbedrag bedraagt € 5,00. (dagverzekering VWB inbegrepen)

U dient uw identiteitskaart af te geven als waarborg voor uw rugnummer bij aanmelding. Bij inlevering van uw rugnummer ontvangt u uw identiteitskaart terug.

Renners die hun rugnummer niet inleveren na de activiteit betalen € 10,00 voor het niet ingeleverde rugnummer!

Rugnummers dienen links achteraan op de rug gedragen te worden. 

In onze wedstrijden mag iemand die pech heeft en dit is duidelijk zichtbaar, 1 ronde missen en terug aansluiten, op voorwaarde dat de pech gemeld wordt aan de speaker/koersdirecteur. U mag de wedstrijd dan mee uitrijden, maar u mag dan niet mee sprinten voor de overwinning!

Ook al voldoet iemand aan alle voorwaarden om toelating te krijgen tot deelname, de organisatie behoudt het volledige recht iemand te weigeren of uit wedstrijd te halen.  BV : bij onwelvoeglijk gedrag , te sterke recreanten, ... 

Inschrijven/aanmelden kan  tot 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd in:

                                                               FEESTTENT

                                                                        Kerkplaats

                                                                  2160 WOMMELGEM


Bij een te grote achterstand wordt er door de bevoegde ordediensten bepaald of men in de wedstrijd mag blijven. Zo niet, dient men na het passeren van de laatste wagen (groene vlag) de wegcode te respecteren.


                                            NA TE LEVEN ASPECTEN + BELANGRIJKE INFO

1 Elke deelnemer is verplicht deel te nemen met een racefiets/koersfiets en het dragen van een valhelm, volgens het reglement van de Vlaamse Wielrijdersbond. (GEEN WORSTENHELM, RETROFIETS, fiets met TRIATLONstuur of ligfiets!).

2 Elke deelnemer verklaart zich medisch in orde bij het indienen van het inschrijvingsformulier.

3 Deelnemen gebeurt op eigen risico.

4 De aanwijzingen van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden.

5 Indien men opgeroepen wordt voor een dopingcontrole moet men zich onmiddellijk en vrijwillig na de wedstrijd aanbieden.

6 Bij één of ander geschil is enkel de organisatie bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.

7 De organisatie is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan een koers georganiseerd door hen te accepteren of te weigeren.

8 De organisatie kan NIET verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer.

9 De organisatie kan NIET verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt betrokken aan een derde, zal de deelnemer ten alle tijden de Wommelgemse.Sprinters VZW vrijwaren van hoofdsom, intresten en kosten.